Memotivasi diri sangat penting dilakukan untuk menjaga semangat kita tetap berkorbar untuk menjalani hidup. Tanpa motivasi hidup akan terasa malas, hampa, serasa tidak mempunyai tujuan....